Prijava
   

Ravnopravnost polova

Kada nije bitno da li ideš u kurac ili u pičku materinu.

Komentari