Prijava
   

Ravnopravnost polova

Kad žena ne mož' da te gleda kad si pijan, a ti nju kad si trezan.

Komentari