Prijava

Nemoj ništa na silu, uzmi veći čekić!

?
+231
41
definicija