Prijava

Bolji sam od tebe.

#905
+2974
100
definicija