Prijava

Ruka Boga Oca Sapsitelja je na ramenu mom.
Ako imaš problem s' tim onda imaš problem s' Njim.
Rasni je.

?
+418
42
definicija