Prijava

Da znaš da je tako. Plus od mene.

Лепо, питомо дефинисан сленг.+

Ko će sad da mi priča kakvi sve oblaci postoje...
+++

ja bih doppiji skinuo kajmak
(komentar sa blic cice)

Pronađite razlike:
Skidati kajmak

Uzimati najbolje od ponuđenog.

Skidanje kajmaka

uzimanje sebi onog što je najbolje.

nema čovek problema sa mlečnim proizvodima :)

Nije važno ko će pobediti, ispeći ću onog ko izgubi.
+++

#551
+5739
42
definicija