Prijava

Nije bitno ko i kako glasa, bitno je ko i kako broji glasove.

#344
+10028
163
definicija