Prijava

Nije bitno ko i kako glasa, bitno je ko i kako broji glasove.

#344
+10029
163
definicija