Prijava

+ 42. 119
- 11. 196

?
+728
14
definicija