Prijava

uvek radi suprotno od onoga kako ti je naređeno i nećeš se zajebati

?
+74
4
definicija