Prijava

Na vatru se odgovara aparatom za gašenje požara koji uz pomoć pene onemogućava prilazak kiseonika, tj. sagorevanje -

?
+16
2
definicija