Prijava

Životni moto 1: Sve što možeš da uradiš danas, ostavi za sutra.
...........................................................................................
Životni moto 2: Zašto jednostavno kad može komplikovano.
...........................................................................................
O ljubavi: Voleli samo isto; ja nju, a ona sebe.
...........................................................................................
Poruka drugima: Živi svaki dan kao da ti je poslednji, jednom ćeš biti u pravu.

?
+530
30
definicija