Prijava
   

moja baba

Da docharam:
Nas 10 sedi u sobi... Svi dobro vidimo... Osim moje babe... TV je upaljen... Chik pogodi ko drži daljinski?

Komentari

hahaha to mi je poznato :D