Prijava

Мени је све боље оно што није тако.
Касније . . .
Лоше је . . .

#678
+4420
74
definicija