Prijava
   

Asteroid

Nebesko telo koje je pilo steroide i koje kada pridje Zemlji ima da je razbije ko picku.

#62
+34459
827
definicija