Prijava

Za svoje male katasrofe
Što će ih biti i što ih bilo
Tražim melodiju i strofe
Kao soundtrack za moj život...

?
+938
37
definicija