Prijava
   

Redak ko sveštenici u planinskim selima

Ovim izrazom se opisuje hronična neučestalost nečega.
Naime, sveštenika nema u planinskim selima, zato što su tamo mahom staračka domaćinstva, bez dece.

Komentari