Prijava · Registracija
 1. 58 : 13
  16 em plus     16 em minus
  59 : 13
  58 : 14

  Rizle

  Hartije od vrednosti.

 2. 36 : 7
  16 em plus     16 em minus
  37 : 7
  36 : 8

  rizle

  Jedini papir zbog kog vredi seci sume.

 3. 17 : 19
  16 em plus     16 em minus
  18 : 19
  17 : 20

  rizle

  If granje=1 then rizle=zle
  If granje=0 then rizle=KRIZLE