Prijava
   

Ruralno urban

Biti urban na ruralan način.

Izađite na ulicu, pogledajte oko sebe i videćete bar jedan primer pod uslovom da ulica nije prazna.