Prijava
 1.    

  Ruralno urban

  Asok Murti u traktoru...

 2.    

  Ruralno urban

  Biti urban na ruralan način.

  Izađite na ulicu, pogledajte oko sebe i videćete bar jedan primer pod uslovom da ulica nije prazna.