Prijava
   

Rus

Mjerna jedinica za količinu unijetog alkohola.
Dobija se po teoremi:
Količina unijetog alkohola direkto je srazmjerna nivou oduzetosti tijela i uma,
a obrnuto proporcionalna kapacitetu konzumiranja istog.

- Bemti! Gle Đole liže klupu!
- Idbre, opet se napio k'o Rus...