Prijava
   

Š

Koristi se kao nastavak za prezent u drugom licu jednine a bome i kao skraćenica od skraćenice reči "hoćeš". Prvo se "hoćeš" skrati na "ćeš" a potom se od toga oduzme "će" i ostane samo "š". Dodaje se na prethodnu reč u rečenici.

1. Metalikuš prepoznati po zarđaloj kosi.
2. Oš doći jedared?
3. Štaš popit?
4. Jeban, tiš bit!
5. Zaš mi govoriš da sam decxko?

Komentari