Prijava
   

Sam sam kući

Vreme kad ga bacaš i ne želiš da budeš uznemiravan.

:Zvr, zvr:
A: -'alo? :u pozadini se čuje blago dahtanje koje lagano nestaje:
B: E, ja sam, š'a ima novo?
A: Ma nema ništa, nego ae pozovi me za 10-15 minuta, znaš sam sam kući ako me razumeš.
:Ah, ah:
B: Aj, aj. Srećno.