Prijava
   

Saobraćajni znaci na brajevoj azbuci

U skladu sa konvencijom o ljudskim pravima i diskriminaciji, slepi vozači mogu da zahtevaju od vlasti postavljanje ovakvih saobraćajnih znakova radi lakšeg snalaženja.

Komentari