Prijava
  1.    

    sarmageddon

    pojava koja se manifestuje posle 7 ili više pojedenih sarmi