Prijava
   

sarmageddon

pojava koja se manifestuje posle 7 ili više pojedenih sarmi

Komentari

Ta sam..:D 15 maximum...