Prijava
   

Seizmograf

Uređaj koji naučnici instaliraju u blizini debelih žena
pre nego što im veštim pokretom izmaknu stolicu u trpezariji.

- Dozvolite.
- O, hvala, pravi ste džentleman!
<< TRAS! >>
- Kolega, da beležim po Rihteru ili po Merkaliju?