Prijava
   

Seredovečan

Onaj koji neprekidno lupeta, sere doveka.

- Onaj Bojan, ne prestaje da truća...
- Seredovečan čovek!