Prijava
   

Sobna kantica za smeće

Odlagač toalet papira napunjenog žutom ili belom sluzi.

Ako je žuto, onda je iz nosa.
Ako je belo, onda je iz jedne druge izbočine na telu.

Komentari