Prijava
   

Sorindati

Stari izraz sa područja Doboja koji se veoma rijetko koristi, a koriste ga još stariji ljudi na selu.
Označava pad veće količine predmeta sa police, snijega sa krova ili čak čovjeka sa neke visine.

Milan: "Oj Ilija ee!"
Ilija: "Aa?"
Milan: "Jel bi doš'o do mene da mi pomogneš ovamo sav alat mi se sorind'o u šupi, ne merem sam."