Prijava
   

Sposobnost

Vrlina koju ste prisiljeni da koristite kad vaš šef nema kćerku.