Prijava
   

Spram sveca i tropar

Crkvena zamena za svetovnu poslovicu :
- Od koga je - dobro je, za koga - još bolje.

Što bi prost, običan svet reko : Jebiga !

Novi ministar zdravlja - patolog.