Prijava · Registracija
15 : 4
16 em plus     16 em minus
16 : 4
15 : 5

Srpska galancija

Ostaviti dinar kusura prodavačici.
Nuditi cigarete osobi za koju znate da ne puši.

Komentari