Prijava
  1.    

    Stani, stani, ne znaš ko te juri

    Antologijska rečenica koju je Jarić T. Živadin rekao u Kamiondžijama jureći nekog tipa.
    Danas je koriste sporaći kada pokušavaju da stignu nekoga, nadajući se da će ih ove reči zbuniti ili da će eventualno stati.