Prijava
   

Status kvo

Odgovor kokoši da je stanje u kokošinjcu ostalo nepromijenjeno.