Prijava
 1.    

  Status Kvo

  Stanje opšte zabune na jugu Srbije.

  " Kvo ?! "

 2.    

  status kvo

  nerešena, vakuum situacija na prelazu između početka i završetka. sasvim normalna faza ako kratko traje, no ako se oduži može biti patološko stanje koje vodi u diskurs. predugi statusni simbol kvo vodi u zaborav težnje primarnom cilju i omogućava svima onima koji bi da se okoriste o situaciju opšte zblanutosti i kolektivnog zbuna, da koristan tok usmere na 'svoju vodenicu'.

 3.    

  Status kvo

  Odgovor kokoši da je stanje u kokošinjcu ostalo nepromijenjeno.

 4.    

  Status Kvo

  Političarima status, narodu kvo, kvo, kvo.