Prijava
   

student elektrotehnike

onaj koji zna broj pi dalje od 3.14

Komentari

3.141592654, a nisam student elektrotehnike :). Svejedno, plus.

3,1415926535897932, bez kalkulatora i sličnih sredstava :)
nisam student elektrotehnike. +