Prijava
   

Suveniri

Celokupan hotelski inventar tj. sve ono što policija nađe u prtljazima gostiju po zaustavljanju ekskurzijskog autobusa a na osnovu prijave osoblja opustošenog hotela.