Prijava
  1.    

    Suverenitet i integritet

    Srodne supstance, čija međusobna razlika leži u tome da za integritet znamo kakvog je ukusa (neguljeno ("zdravije", -> skuplje)), a za suverenitet smo samo čuli u delu programa između uvodne špice i vremenske prognoze.