Prijava
   

Sve za jednog, po jedan za sve

Krilatica domaće političke elite koja slikovito prikazuje način raspodele miliona evra/dinara u okviru iste.

Oktobarfest18