Prijava
   

Sveti Petar

Veoma zabrinjavajući signal da izgleda i tamo gore vlada birokratija.

Komentari

Али дооста мање административно тело :)+

Ma to je tek prvi šalter, ko zna gde te još šalju. :)

Samo... ne... šalter...
+

Bog duradi nešto! :)

Bog duradi nešto!

+++