Prijava
   

Ta je prošla vuku kroz dupe

Odgovor mladog pastira na očevu konstataciju da fali jedna ovca u toru.

Komentari