Prijava
   

Tačno je vreme!

Džingl-zezalica jedne srpske radio stanice sredinom devedesetih. Tonac ju je emitovao po slobodnom nahođenju, u bilo kom trenutku. Nešto poput proširene verzije "krajne je vreeemeee..." čuvenog Radovana Trećeg, ko će ga znati. Neinformisani i oni koji su sumnjali u kvalitet svojih ručnih i ostalih satova lako su nasedali pri prvom slušanju...

Majstor crnotravac i dva šalabajzera u autu, na putu ka gradilištu:

"Radio": - "GONG!!! Tačno je vreme!"
Majstor (gleda u ručni sat): - Majke mu ga nabijem, kasni deset minuta! Sa'ću ga poteram napred!

Šalabajzeri znaju za foru. Bliži radio-aparatu neprimetno podešava skalu na radio-Beograd, prvi program...nekoliko minuta kasnije:

"Radio": - "GONG!!! Tačno je sedam časova! Dobro jutro! Vi slušate radio-Beograd, prvi program. Najnovije vesti:
Predsednik Slobodan Milošević je juče lično u okolini Požarevca otkrio nalazište nafte, čije procenjene rezerve premašuju..."
Majstor: - Vid' ovo, sad žuri deset minuta! Mora' hitno da gu nosim kod časovničara!

:prigušeni smeh u kabini:

Majstor: - Šta se smejete, majke vi ga balave!?
Jedan od šalabajzera: - Ništa, majstore, nešto smo se setili o Persijskom zalivu.
Majstor: - A?! Koja Persa?

Komentari

Ko je s' crnotravcima izašao na kraj...
:)
+++

Belotravci, valjda...neka logika me proganja, skrivena u tvom komentaru...
:))