Prijava
   

Teraj

Svaki vid improvizacije u nekoj profesiji završava se ovom rečju, može značiti i da se osobi kojoj je ova reč upućena ovaj put progledalo kroz prste.

- Čoveče, šta si ti ovde povezao, trubi mi sirena kad uključim farove.
- Rade li farovi?
- Pa rade, ali bolje bi bil..
- Teraj dalje!

Komentari

Ova ti je dobra +