Prijava · Registracija
11 : 5
16 em plus     16 em minus
12 : 5
11 : 6

Trep-trep profesori

Najgori vid profesora!
Uvek su nasmejani, i kada imaju i kada nemaju razloga za to, vrlo često su jako drski i bezobrazni i ako uvek glume da je sve uredu. Kod takvih profesora ocena ti zavisi samo od raspoloženja samog profesora.

Hemičarka: Da čujemo standardne entalpije stvaranja nekih važnijih hemijskih jedinjenja.

Učenik: Aha, znam. Ako su poznate standardne entalpije stvaranja reaktanata i proizvoda reakcije, može se izračunati standardna entalpija te reakcije, tako što se od zbira entalpija stvaranja proizvoda reakcije oduzme zbir entalpija stvaranja reaktanata.

Hemičarka: Srce moje, nije to dovoljno za prolaznu ocenu. Hajde za sad jedna sitna jediničica pa se javi da popraviš! ^_^

Učenik: Ali sve sam znao!

Hemičarka: Ne raspravljaj se sa mnom, ja sam profesor i imam prava da te pitam šta ja hoću i da te ocenim kako ja smatram da je potrebno. Sad sedi mišu moj mali.

Komentari

Thumb ubi ga katic
16 em cross

DjuraLegenda

''Sad sedi mišu moj mali''
XD +
lololo