Prijava
   

Trne, trne, pa s' obrne!

Tako se u moje selo kaže kada posle mnogo vremena dođe do pozitivne promene.
Ne što slično kao, "posle kiše dođe sunce".

E izaš'o krompir na 100 dinara.Sada ima da isprodajem sve da i ja jednom zaradim neki dinar od ove poljoprivrede.Trne, trne, pa s' obrne.