Prijava
   

U širem smislu

Putokaz ka mestu gde je sve moguće, i ovako i onako. Potežu ga oprezni govornici kako bi ostavili prostor za manevrisanje ako ih po završetku besede ugroze pitanjima.

-U radu ste naveli da je pozitivan uticaj faktora A i B na mir u svetu jednak negativnim uticajima faktora C i D, ali da je takozvani X faktor presudan u kreiranju današnje slike. Kako bi se trebalo postaviti prema tom presudnom faktoru?
-Naglasio sam da je to u širem smislu...