Prijava
   

Uprava vodovoda

Idealna lokacija za žalbe na sve životne nedaće

Lik1: Ostali smo bez benzina, šta ću sad da radim.
Lik2: Pa, žali se Upravi vodovoda.

Komentari

Ultimativno savetovalište psihički istrošenih Srba.