Prijava · Registracija
28 : 4
16 em plus     16 em minus
29 : 4
28 : 5

Uputstvo za upotrebu

Ono što Srbi ne koriste da bi znali šta da urade, nego da vide gde su se zajebali.

Komentari