Prijava
   

Urgentna Periferija

Za razliku od Urgentnog Centra, gde čekaš od jedan do tri sata da te pogledaju, ovde ti tumoru izraste tumor dok stigneš na red.

Komentari

tumor na čiru lololo