Prijava
  1.    

    Vajslava i čas'

    U slobodnom prevodu sa crkvenoslovenskog - neka mu je vječna slava i čast. Izgovara se horski posle svake strofe slavarice da označi njen kraj. U svakodnevnom govoru se koristi da naglasi neki svršen čin.

    - Ne naginji se kroz prozor, Selma, dvadeseti je sprat, jeb'o papagaja! Pašć... Vajslava i čas'!